Saturday, April 12, 2014

एखादा चोर यावा अन् चोरून न्यावं त्यानं सगळं!!!
सगळी दु:ख, सगळ्या यातना, 
बोचरे शब्द अन् अवहेलना.....

चोराला अगदी सहज सापडावी 
चावी मनाच्या तिजोरीची
त्यात दडवून ठेवलेल्या ..
काही सांभाळून ठेवलेल्या..
काही असलेल्या परंतू नसल्यासारख्या..
अनंत गोष्टींवर त्याने हात साफ करावा 
पण बोटांचे ठसे उमटणार नाहीत 
याची काळजी घेवून
रीतं मन मात्र त्याने ठेवून जावं
मला जगता यावं म्हणून
आणि 
जातांना पुन्हा यायचं वचन देवून जावं
मन पुन्हा रीतं करता यावं म्हणून..

-जयंत पवार

No comments:

Post a Comment